آیینامه راهنمایی و رانندگی


 

1. در پشت سر یه دوچرخه سوار در حال رانندگی هستید ،قصد گردش به راست دارید ، چکار

میکنید ؟

 


الف سرمون رو از شیشه میاریم بیرون میگیم هوووو یره مگه کوری برو اونور دیگه .


ب به موازات دوچرخه سوار حرکت میکنیم و یه هو میپیچیم جلوش تا حالش گرفته شه.


ج پشت سرش یه بوق خفن میزنیم تا هُل شه و بخوره زمین و بعد از روش رد میشید طوری که مخش بپاشه بیرون


د با ماشین میکوبیم بهش تا بیفته زمین و بعد از رو مخش رد میشیم .2 .
از یه خیابان فرعی میخواهید وارد خیابان اصلی شوید. چرا باید بیش از همه مواظب موتور سیکلت سوارها باشید ؟


الف چون همینجوری سرشون رو میندازن پایین میان تو تقاطع .


ب چون سهمیه بنزینشون کمتره و گناه دارن .


ج چون خیلی کوچیک هستند و ما ریز میبینیمشون .


د ممکنه موتور پلیس باشه ، بعد آب بیار و حوض خالی کن.3 . در کدام محل است که نباید پارک کنید ؟


الف پارکینگ طبقاتی رایگان الماس شهر .


ب پارکینگ عمومی پارک ملت .


ج دم در خونه مادر زن.


د دم در خونه مادر شوهر.4 . خط ممتد دوگانه به چه معناست؟


الف برای تاکید اینکه دو خط موازی هیچوقت به هم نمیرسن.


ب به معنی اینکه باید این دو خط رو بگیری همینجوری بری .


ج یعنی اینکه دور زدن ممنوع ولی... یه دفعه میتونید دور بزنید که حال همه گرفته بشه .


د یعنی موش تو سوراخ نمیرفت وقتی میرفت جمعه میرفت.5 . وقتی چراغ زرد رو دیدید باید چه کار کنید؟


الف اگر حتی 1 ثانیه هم مونده تا چراغ قرمز بشه گازشو بگیرید و برید.


ب اول یواش برید بعد که دیدید کسی حواسش نیست بازم گازش رو بگیرید و برید.


ج یعنی چیزی دیگه به اتمام کارت سوختت نمونده..براتون متاسفم


د هیچ خطری شما رو تهدید نمیکنه پس با خیال راحت گازتون رو تا ته بگیرید و برید.6 . این تابلو به چه معناست ؟

 

الف یعنی جاده خودشو لوس کرده و دو رگه اس.


ب یعنی جاده مار دارد.....مار هم موش تو سولاخ نمیرفت.


ج یعنی همچین ترمز کنید که خط لاستیکاتون بیفته


د یعنی هر چه قدر عشقته لایی بکش!
7 . این تابلو به چه معناست ؟

 

الف یعنی...اووووه ...بیخیال !


ب یعنی....اَ اَ اَ اَ اَ ....ایول بابا !


ج یعنی....ها ا ا ا ا .....!


د یعنی .....چ......ی ؟! جون من راس میگی!8 . این تابلو به چه معناست ؟

 

الف ابومسلم سرور پرسپولیسه


ب پرسپولیس سرور ابومسلمه


ج فقط تیم ملی


د هیچ کدوم...فقط کریم باقری!9 . به هنگام ترکیدن لاستیک کدام مورد را باید انجام بدید ؟


الف مثل زنها جیغ میکشید و از پنجره میپرید بیرون....


ب خونسردیتون رو حفظ میکنید و بوسیله یه ستون ماشین رو متوقف میکنید( یعنی خودتونو
میکوبید به ستون)


ج فرمون رو بچسبید و ول نکنید تا ماشین مثل بچه آدم خودش وایسته.


د چشماتون رو میبندید و به خدا توکل میکنید!10 .
در حال نزدیک شدن به خط کشی عابر پیاده هستید . عابرین منتظرند تا عبور کنند.چه مواردیرا باید انجام دهید ؟


الف بیخیال عابر بابا....عابر کیلو چنده .بزن برو..


ب با همون سرعت یه دفعه از بغلشون رد میشید تا بترسند و شما حالشو ببرید.


ج اگه دیدید خیلی پرروین، میاید پایین و بعد از چند تا ناسزا بارشون کردن ، تا جایی که میخورن
میزنینشون.


د از کنارشون با سرعت رد میشید و بهشون میگید : ..{....}...!

/ 0 نظر / 24 بازدید